เราไม่ได้อ้างตัวเองว่าเชี่ยวชาญภาษาไทยหรอกนะ เพราะไม่เชี่ยวอะ ก็เอามาเขียนตามที่เห็นที่รู้ มีอีกมากที่ไม่รู้ ถ้าใครสนใจก็มาคุยกันบ้างก็ดีนะคะ ถือว่ามาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องภาษาไทยกันเถอะ

คำที่มักใช้กันผิด และคำทับศัพท์บางคำ
หมวด ก-ช
หมวด ซ-ป
หมวด ผ-ล
หมวด ว-ฮ


คำไทยที่น่าสนใจ
เฮอ...เฮ่อ...เฮ้อ